Э.Болд
Буянбат
Зандрай
Цэдэнбал
Галбаатар
Далай
Борхүү
Мөхжаргал
Замиан Хайсан
Гү.Цогт
Ж.Цогт