Алшаа
"Сэрүүхэн булгийн усь- Хадаагийн Дууны цомог

Алшаа
Алшаа
Алшаа
Алшаа
Алшаа