Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд

Бөртшагаа нийтлэв..

www.alshamongol.com Ирээдүйг Эш Үзүүлсэн Бошгууд

Бурханч лам Г. Пүрэвбат

 

 

Хүн төрлөхтний соёл иргэншлийн хөгжлийг даган гарч ирж буй сөрөг үр дагаврууд, байгалийн гамшиг, цөмийн зэвсгийн аюул, хор хөнөөлийг хэрхэн гэтлэх, үүнд бурханы шашны сургаал номлол яаж туслах гэтлэх арга замыг номложээ. Үүнд цөвүүн цагийн зөгнөл, түүнийг гэтэлгэх дээдсийн гэрээс бошго, бурхан багшийн сургаал, 5-р богдын сургаал номлол, 8-р богдын гэрээс сургаал, аръяабалын түүхийг мөн хиур дарцагашиг тус, ловон бадамжухайн намтар сургаалыг  өгүүлж ирээдүйд болох сайн сайхан, аюул зовлонг хэрхэн зөгнөсөн, зөгнөсөн аюул зовлонгоос хэрхэн гэтлэхийг бурхны сургаалд юу гэж заасан, хэрхэн тусгах зэргийг эмхэтгэж оруулжээ.
   
Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-1 Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-2
Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-3 Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-4
Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-5 Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-6
Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-7 Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-8
Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-9 Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-10
Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-11 Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-12
Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-13 Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-14
Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-15 Ирээдүйг эш үзүүлсэн бошгууд-16