ЯНЖИНЛХАМЫН ӨРГӨЛ УЯНГА Эрэнцэндоржийн Болд
БУРХАНЫ АРШААН ШИГ НУТАГ УСАН
Аялгуу : Цовоо
Дуучин: Хаш, Сарна нар
MIDI: Өлжий-Далай
Малийхаа хишигийг хурайлсан
Зүвөөр эргсэн огцинтай
Малчидын санааг мэдсэн
Гүн бодолгширсан нууртай
Гадна гаднаын мөр шуугаанг
Салхаараа ариусан тансаг минь
Галав галавын сайхан жаргалыг
Адилхан эдлсэн зусаал юм даа
бурханы аршаан шиг ариухан
Буянтай сайхан нутаг минь
Нуугээд ирхэд
Өвөрөө оргилсан

Зуун найман булагтай
Нуудэл хөдөлхд
Энгэрээсээ нурсан
Хайрын цагаан цохиотай
Ямар ч магтаал чимэглэлд
Дурлаагуй борогжуун
Ямагт цэвэр онгоноороо
Байж цадсан нутаг
Бурханы адис шиг цэвэрхэн
Буянтай сайхан нутаг минь.