1.Жороо жороо улаан
2.Дөрвөн хангайн бараа
3.Аруухан хөвч
4.Цагаан шаргал морь
5.Сэргүүлэнхэн уул
6.Саглагар сайхан зандан