7.Эрндэнэ засгийн унга
8.нууртаа харих шиувуухай
9.Цагаан зээрийн шил
10.Дандгай чээжтэй хүрэн
11.Сэрүүхэн булгийн ус
12.Ар шилээс гүйгч