1.Эх газрын өвдөлт
  2.Ээж минь
  3.Зүүдэнд ирсэн морь
  4.Харьж ирсэн баатар
  5.Нутаг минь
  6.Тэмүжин