Үйлчилгээний нөхцөл

Та манай вэб сайтад зочлохдоо дараах үндсэн нөхцлүүдтэй зайлшгүй танилцаарай.

- www.alshamongol.com нь олон нийтийн цахим хэрэглээнд нийцсэн үйлчилгээ явуулахыг эрмэлзэх тул хэн нэгний хувийн сонирхлыг илэрхийлэх, бусдыг дайрч доромжлох зорилгоор ашиглахгүй байхыг хүсье. Бусдын эрх ашгийг хүндэтгэх үүднээс илт бусдыг дайрч доромжилсон, бусдын хувийн мэдээллийг тараасан зэрэг үйлдэл илэрсэн тохиолдолд тус сайтын admin-ийн зүгээс тухайн бичлэгийг устгах эрхтэй юм.

- Гэхдээ хэрэглэгчийн санал сэтгэгдлээс үүдсэн ямар нэг хохирол, санал гомдлыг барагдуулах үүрэг хүлээхгүй.

- www.alshamongol.com - д байршсан бүх үйлчилгээг хэрэглэгч та зөвхөн хувийн хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр хувилан тараах, худалдахыг хатуу хориглоно. Энэ төрлийн зөрчлийг Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Зохиогчийн Эрхийн Хуулийн дагуу зохицуулна.

- Манайд байршуулсан зар сурталчилгаа, рекламны бодит үнэнийг зарлуулсан хувь хүн, албан байгууллага бүрэн хариуцна.

- Манай сайтад тавигдсан сайт бэлдсэнээс бусад эх сурвалжийн мэдээ, мэдээллийн өмчлөх эрх нь тухайн сонин, сэтгүүл, сайтынх болон зохиогчийнх байна.

- Харин бидний боловсруулсан программ хангамж, лого, мэдээ материал, дизайн зэрэг нь оюуны өмчөөр хамгаалагдсан болохыг анхаарна уу.

Бид хамтран ажилагсадтайгаа төлбөр тооцооны болон бусад үйл ажиллагааг явуулахдаа Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хамаа бүхий хуулийн дагуу, вэб сайтын хатуу зарчмыг баримтлан ажиллах болно.

 

Бөртшагаас

2012.01.01