Өвөр тагли яшил буйлтай алшаа


Зохиогч:М.Галбаатар Нэвтрүүлэгч:Бүян-Очир