Бурхан ээж минь


Зохиогч: Блэгсайхан Нэвтрүүлэгч:Бүян-Очир