Менивийн шар шувуу бүрий болход ниснээ
Зохиогч: Замиан хайсан
Нэвтрүүлэгч:Бүян-Очир