Г, Цог-Оргилын уран бүтээлийн дэлгэмж

Бөртшагаа нийтлэв..