6.Монгол боловсрол
7.Монгол харилцаа
8.Монгол соёл
9.Монгол шүтээн
10.Монголын төрт ёсны уламжлал