Г.Оюунбат  Сэрж буй монгол
Г.Оюунбат  Сэрж буй монгол --- Зүтгэл
Г.Оюунбат  Сэрж буй монгол --- Ухаарал
Г.Оюунбат  Сэрж буй монгол --- Тэмүүлэл
Г.Оюунбат  Сэрж буй монгол --- Сэтгэл
Г.Оюунбат  Сэрж буй монгол --- Нөхөрлөл
Г.Оюунбат  Сэрж буй монгол --- Бодол
Г.Оюунбат  Сэрж буй монгол --- Бэрхшээл